Rekrytering

Du som studerar inom området tag gärna kontakt om du önskar göra inhopp hos oss. 

Det finns ett moderskapsvikariat som sjukskötare / närvårdare som är du intresserad av att jobba med äldre människor, i en svenskspråkig miljö?                      

Tag då kontakt med oss, så berättar vi mera. 

 

Hälsningar

Carola Aspholm-Backman, verksamhetsledare                                               

Annika Granqvist, tf. personalansvarig